< Wróć

Gdzie najniższe podatki w Europie

Polacy często narzekają na to, że płacą zbyt wysokie podatki. Nikt tego robić nie lubi, ale tak jest wszędzie na świecie – z tym, że właśnie w Europie są one najwyższe. Stary kontynent jest najbardziej opodatkowany, a przy czym takiego stanu rzeczy należy upatrywać w tym, że: po pierwsze – społeczeństwo się starzeje, a po drugie – jest coraz większy problem z pozyskiwaniem młodych ludzi do pracy.

Gdzie płaci się najwięcej?

Jak się okazuje, Polska na tle innych krajów wypada całkiem nieźle – chociażby w porównaniu z Francją, gdzie obowiązuje 75-procentowy podatek dla najbogatszych. Francja jest zresztą liderem w niechlubnym rankingu najwyższych podatków w Europie.  Na kolejnych miejscach plasują się Belgia, Włochy, Dania oraz Szwecja. Realne daniny podatkowe (uwzględniające nie tylko podatek dochodowy, ale też składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) dla osób zarabiających w ciągu roku więcej niż 300 tys. dolarów oscylują tutaj w granicach 50 procent (bądź wynoszą nieznacznie więcej). Nic więc zatem dziwnego, że przedmiotem zainteresowania wielu firm i prywatnych osób staje się optymalizacja podatkowa – czyli podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Europejskie raje podatkowe

Gdzie zaś podatki w Europie są najkorzystniejsze? Należy tu wymienić Bułgarię, Białoruś, Ukrainę, Macedonię, Albanię (w tych państwach średnia wartość podatku i składek to ok. 10 procent), a także Rosję (13 procent). Jeżeli ktoś chciałby się rozliczać z fiskusem w którymś z tych państw, musi spełnić szereg warunków – a są one bardzo rygorystyczne. Przede wszystkim wymagane jest spędzenie tu określonej liczby dni w ciągu roku, a poza tym trzeba liczyć się z wieloma niedogodnościami (trudno np. polityczną sytuację na Białorusi nazwać stabilną). Warto wspomnieć także o Monako, gdzie podatek dochodowy dla osób fizycznych został zniesiony w II poł. XIX w. (są wyjątki). Jednakże uzyskanie statusu rezydenta podatkowego jest tu bardzo trudne. Obowiązkowe jest m. in. posiadanie na własność nieruchomości w Monako (ceny za metr kw. liczone są w dziesiątkach tysięcy dolarów).

Komentarze

  • weronika pisze:

    bywają też sytuacje, kiedy np. firmy płacą większe podatki, bo nie znają wszystkich przepisów dokładnie i nie wiedzą co dokładnie mogą odliczyć

  • […] mocy nowelizacji powstaną ramy prawne racjonalizujące i upraszczające procedury podatkowe oraz ułatwiające kontakty podatników z fiskusem. Ustawa dodatkowo pozwoli na zaimplementowanie […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.