< Wróć

VAT od pick-upów do odliczenia

Dla celów podatku akcyzowego samochody typu pick-up są inaczej traktowane, niż dla celów podatku VAT. Właściciele pick-upów mają prawo skorzystania z całkowitego odliczenia podatku VAT zawartego w cenie paliwa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku właścicieli samochodów ciężarowych. Warunkiem dokonania odliczenia jest to, aby pick-up wykorzystywany jest w działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.

Dotychczas przedsiębiorcy mieli wątpliwości, czy mogą od paliwa do swoich pick-upów odliczać podatek VAT, ale odpowiedź wiceministra finansów na interpelację rozwiała takie wątpliwości.

O ile podatek VAT od pick-upów na pewno można odliczyć, o tyle takie samochody niekoniecznie będą wyłączone spod opodatkowania podatkiem akcyzowym. Wpis w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie dotyczącym samochodu „samochód ciężarowy” nie rozstrzyga jeszcze o opodatkowaniu danego pojazdu akcyzą. Aby wiedzieć, czy pick-up zostanie objęty takim podatkiem, należy zaczerpnąć definicję samochodów osobowych i ciężarowych zawartą w ustawie o podatku akcyzowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.