< Wróć

2% PKB w 2014 roku? To możliwe

Przedstawicielka Rady Polityki Pieniężnej, działającej przy Narodowym Banku Polskim, Anna Zielińska-Głębocka, ocenia, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy Polski przyspieszy i może osiągnąć wartość nawet 2-2,5%.

W 2013 roku eksperci oceniają, że tempo wzrostu PKB w Polsce będzie zbliżone do1,5%. Jeśli okazałoby się, ż w ostatnim kwartale 2013 roku polska gospodarka wyraźnie wyszła na prostą, bezrobocie maleje, a konsumpcja wzrasta, wówczas realne jest, aby wzrost PKB w ostatnich 3miesiącach tego roku wyniósł 2%. Stwarza to dobre warunki dla dalszego wzrostu gospodarczego w 2014 roku. Koniunktura w Polsce wyraźnie się poprawia, przez co prognozy na przyszłość są coraz lepsze.

W projektowanym właśnie budżecie państwa na rok 2014 założono wstępnie wzrost gospodarczy na poziomie 2,5%. Jest to optymistyczny szacunek, zwłaszcza, że wiele wskazuje na to, że w tym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie zaledwie 1,5%. Jeśli jednak dobra koniunktura konsumencka utrzyma się w kolejnych miesiącach i będzie wzrastał eksport, wielce prawdopodobne jest to, że przewidywania ekspertów co do 2% wzrostu PKB w 2014 roku znajdą pokrycie w rzeczywistości.

Komentarze

  • […] podczas gdy pracę mężczyzny wycenia się na 1218,01 zł. Gdyby więc wliczyć taką pracę do PKB Polski, nasz wzrost gospodarczy byłby znacznie […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.