< Wróć

Ile wynosi wynagrodzenie za nadgodziny?

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Godzinami nadliczbowymi są takie godziny, które albo mają miejsce w dni wolne od pracy, albo wykraczają poza normalne godziny pracy. Należy przy tym pamiętać, że pracą w godzinach nadliczbowych jest tylko ta rzeczywiście przez pracownika wykonywana. Sam fakt, iż został on w miejscu pracy po godzinach wcale nie oznacza, iż zostanie mu to zaliczone na poczet godzin nadliczbowych.

Kiedy możliwa jest praca w godzinach nadliczbowych?

Kwestie te są regulowane przez kodeks pracy, a zatem jeśli ktoś ma elastyczny czas pracy w ramach umowy cywilnoprawnej (o dzieło lub zlecenia), powyższe przepisy go nie dotyczą. Należy zwrócić uwagę na to, iż pracodawca nie powinien nadużywać swego prawa do zlecania pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zresztą, prawo dopuszcza tę opcję jedynie w określonych sytuacjach – gdy w rachubę wchodzą szczególne potrzeby pracodawcy lub akcja ratownicza mająca na celu ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, mienia, środowiska bądź następująca z powodu awarii.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi należy się normalne wynagrodzenie plus dodatek. Wynosi on 100 procent wynagrodzenia, jeśli praca w ramach godzin nadliczbowych była wykonywana w porze nocnej; w niedziele i w święta, które nie są dniami pracy dla pracownika; w dniu wolnym, który pracownik otrzymał za wykonywanie pracy w niedzielę lub w dzień świąteczny. Za pracę w godzinach nadliczbowych, które wystąpiły w innych dniach dodatek wynosi 50 procent wynagrodzenia. Przy tej okazji pojawia się bardzo ważna uwaga, a mianowicie taka, że dodatek można wypłacić jedynie wtedy, kiedy pracownik nie otrzymał za pracę w godzinach nadliczbowych rekompensaty w postaci dni wolnych. Aby obliczyć kwotę jaka należy się pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych, trzeba dodać do siebie poszczególne składniki wynagrodzenia, a uzyskany wynik podzielić przez wymiar pracy jaki obwiązywał w danym miesiącu. Dodatek za godziny nadliczbowe wypłacany jest razem z wynagrodzeniem za ten miesiąc, w którym wystąpiły godziny nadliczbowe.Godzinami nadliczbowymi są takie godziny, które albo mają miejsce w dni wolne od pracy, albo wykraczają poza normalne godziny pracy. Należy przy tym pamiętać, że pracą w godzinach nadliczbowych jest tylko ta rzeczywiście przez pracownika wykonywana. Sam fakt, iż został on w miejscu pracy po godzinach wcale nie oznacza, iż zostanie mu to zaliczone na poczet godzin nadliczbowych.

Komentarze

  • […] jak i wynagrodzenie za nadgodziny, tak i dodatki za pracę w nocy są rozliczane na podstawie ściśle określonych zasad. Wysokość […]

  • […] Niestety, ale w polskich firmach coraz częściej praca w godzinach ponadnormatywnych staje się codziennością pracowników. Pracodawcy zamiast zatrudnić nowych ludzi do pracy wolą zlecać dotychczasowej kadrze pracowniczej pracę w nadgodzinach. […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.