< Wróć

Minimalne wynagrodzenie na zleceniu?

W Polsce wszystkich pracowników etatowych obowiązuje zasada minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że pracodawca nie może zatrudniać pracowników w wymiarze pełnego etatu, czyli po 8 godzin dziennie, przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, na kwotę brutto niższą niż obecnie 1600 zł. Taka sama zasada nie obowiązuje przy zleceniach. Czy wkrótce się to zmieni?

Jest na to realna szansa, zwłaszcza że radcy prawni wypowiadają się, że nieobjęcie pracowników na umowach zlecenie wynagrodzeniem minimalnym stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa.

Związki zawodowe również postulują, aby płaca minimalna znalazła swoje zastosowanie również wobec pracowników podpisujących tzw. umowy śmieciowe, czyli m.in. umowy zlecenie. Wynagrodzenie minimalne w opinii związkowców powinno dotyczyć wszystkich osób świadczących swoją pracę, nie tylko pracowników etatowych, ale również zleceniobiorców czy osób samo zatrudnionych.

Będzie to zgodne z ustawą zasadniczą. Wynagrodzenie minimalne, jako płaca godziwa, powinno być zapewnione każdemu pracownikowi, niezależnie od stosunku pracy, jaki wiąże go z pracodawcą.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.