< Wróć

Maksymalne potrącenie z pensji pracownicznej

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Obowiązujące w Polsce prawo pracy dopuszcza możliwość, aby pracodawca mógł dokonywać z pensji pracownika potrąceń. W niektórych przypadkach potrzebuje na to jego zgody, w innych zaś nie. Prawo nie przewiduje zaś takiej opcji, aby wysokość potrąceń odpowiadała wysokości wynagrodzenia. Jakiego zatem rzędu są to kwoty?

Potrącenia za zgodą pracownika i bez niej

Zgoda pracownika nie jest pracodawcy potrzebna do tego, aby z jego wynagrodzenia dokonywane były potrącenia z tytułu: kar pieniężnych (nie wszystkich, tylko niektórych), przyznanych pracownikowi zaliczek pieniężnych, świadczeń alimentacyjnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie świadczeń innych niż alimentacyjne. W innych przypadkach dokonywanie potrąceń wchodzi rachubę dopiero wówczas, gdy pracownik wyrazi na to zgodę – obowiązkowo na piśmie. Przy potrąceniach pracodawca musi mieć na uwadze tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wynika to z tego, iż wynagrodzenie pracownicze podlega ochronie – określona kwota musi zostać pracownikowi wypłacona.

Wysokość potrąceń i kwota wolna od potrąceń

Podstawę do wyliczania wysokości potrąceń stanowi pensja netto. Potrącenia z tytułu świadczeń alimentacyjnych mogą wynieść maksymalnie 60 procent wynagrodzenia netto, natomiast przy egzekwowaniu innych należności górna granica wynosi 50 procent. Jeżeli z wynagrodzenia dokonywanych jest kilka potrąceń, wówczas ich łączna wartość nie może być większa aniżeli 50 procent wynagrodzenia – chyba, że wśród tych potrąceń znajduje się potrącenie alimentacyjne. Wówczas łączna wysokość potrąceń nie może przekraczać trzech piątych wynagrodzenia. Co się zaś tyczy kwot wolnych od potrąceń, to wynoszą one odpowiednio: 100 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 90 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę przy potrącaniu kar pieniężnych, 75 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x