< Wróć

Więcej wywozimy z Polski

Polska gospodarka powoli zaczyna się podnosić ze stanu upadku, w jakim znajdowała się przez ostatnie kilka miesięcy. Można nawet ostrożnie przewidywać, że nasz wzrost gospodarczy w końcu wzrośnie i będziemy mogli powrócić na drogę prosperity w gospodarce. Jej rozwój niewątpliwie wspiera eksport, który najprawdopodobniej w lipcu tego roku wzrósł o niemalże 9%.

Prognozy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) pokazują, że w lipcu polski eksport zanotował wzrost rzędu 8,9% w stosunku do danych sprzed roku. Jednocześnie, KUKE twierdzi, że możemy spodziewać się dwucyfrowego zrostu polskiego eksportu w III kwartale tego roku. To bardzo dobre informacje dla całej polskiej gospodarki.

Szacuje się, że w lipcu eksport z Polski wyniósł 13,31 mld euro i był o 4,5% większy niż przed miesiącem. Liczony w złotych wyniósł on 56,93 mld zł, czyli o 11,2% więcej niż w tym samym okresie 2012 roku.

KUKE jest podmiotem rzetelnie oceniającym stan polskiej gospodarki i rodzimego eksportu, jako że od ponad 20 lat ubezpiecza ona transakcje handlowe polskich przedsiębiorców, udzielając gwarancji ubezpieczeniowych i sprzedając pomiędzy poszczególnymi podmiotami ubezpieczenia należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności.

Komentarze

  • […] z krajami Ameryki Łacińskiej czy Afryki. Być może właśnie teraz jest najlepszy czas na ofensywę eksportową w takie regiony świata z polskimi […]

  • […] świecie. A w tej dziedzinie nie można odmówić rosnącej popularności polskich produktów eksportowych. Poza tym, przedstawione przez KE wyniki dotyczą danych z 2011 roku, a od tego czasu […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.