< Wróć

ZUS nie podważy umowy o pracę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do niedawna kwestionował umowy o pracę polskich przedsiębiorców, którzy zatrudniani byli za granicą na symboliczną płacę. Postrzegał je jako umowy fikcyjne, których celem było wyłącznie uniknięcie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce, które mogą być znacznie wyższe od składek zagranicznych. ZUS nie może już jednak odrzucać czy poddawać w wątpliwość prawdziwości umów o pracę tego typu.

Wskazuje na to orzeczenie Sądu Najwyższego. Orzekł on, że ZUS nie może kwestionować etatów, na których polscy przedsiębiorcy są zatrudniani na Słowacji, nawet wówczas, gdy ich umowa o pracę zakłada wypłatę pensji w wysokości kilkunastu euro miesięcznie.

Wyrok ten jest bardzo korzystny dla polskich przedsiębiorców, przed którymi otwiera się furtka prawna umożliwiająca unikanie opłacania zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Oszczędności mogą sięgać do ponad 1 tys. zł. Już teraz pojawiają się na rynku firmy, które pomagają polskim przedsiębiorcom w „korzystnym” zatrudnianiu się na Słowacji.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.