Newsy

Jak zaliczyć opłatę skarbową do kosztów?

10 września 2013

Opłaty skarbowe – określane również mianem stemplowych – są pobierane od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej z tytułu wykonywania przez organy administracji publicznej czynności urzędowych związanych z wydawaniem m. in. zaświadczeń oraz zezwoleń.

Czytaj więcej...

Paragon do zmiany, kasa zostaje

10 września 2013

Ministerstwo Finansów wprowadziło w życie prawo, nakazujące podatnikom wykorzystującym w działalności handlowej lub usługowej kasy fiskalne, umieszczanie pełnych nazw produktów na paragonach fiskalnych. Do nowych obowiązków podatnicy muszą się dostosować do 1 października, kiedy rozporządzenie wejdzie w życie.

Czytaj więcej...