< Wróć

Jak zaliczyć opłatę skarbową do kosztów?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Opłaty skarbowe – określane również mianem stemplowych – są pobierane od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej z tytułu wykonywania przez organy administracji publicznej czynności urzędowych związanych z wydawaniem m. in. zaświadczeń oraz zezwoleń.

Opłata skarbowa to koszt uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że możliwe jest wpisanie w koszty uzyskania przychodu uiszczonych przez nich opłat skarbowych. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami za koszty uzyskania przychodu uznaje się te koszty, które zostały poniesione w celu: osiągnięcia przychodu, zachowania przychodu lub zabezpieczenia źródeł przychodu – poza pewnymi wyjątkami, na liście których opłaty skarbowe nie figurują. Przedsiębiorca powinien dysponować dowodami na to, że opłata została przez niego poniesiona. Jeżeli wnoszona ona była w kasie organu skarbowego, wówczas dowodem tym jest dokument wystawiany przez tenże organ. W sytuacji natomiast, kiedy uiszczana była w formie przelewu, stosownym potwierdzeniem jest dowód przelewu. Na potwierdzeniu muszą koniecznie znaleźć się podpis osoby uiszczającej opłatę, przedmiot opłaty, jej wysokość oraz data dokonania operacji.

Kiedy pobierane są opłaty?

Oprócz podanych powyżej sposobów wnoszenia opłaty skarbowej należy również wspomnieć o wnoszeniu podań na papierze stemplowym oraz o opatrywaniu ich znaczkami opłat skarbowych. Przedsiębiorcy wnoszą opłaty skarbowe w różnych sytuacjach. Są one pobierane m. in. przy rejestrowaniu płatników VAT, przy wydawaniu zaświadczeń potwierdzających fakt bycia płatnikiem VAT (czynnym bądź zwolnionym), przy dokonywaniu wpisu do działalności regulowanej, przy wydawaniu koncesji itd. W zależności od rodzaju czynności urzędowej przewidziane są opłaty o różnych wysokościach, np. za zarejestrowanie się jako podatnik VAT przedsiębiorca musi zapłacić 170 zł. Opłata skarbowa jest uiszczana w momencie, kiedy powstaje obowiązek jej zapłaty – czyli np. w chwili złożenia wniosku o wydanie pozwolenia bądź koncesji.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x