< Wróć

Jak rozliczyć odsetki od rachunku firmowego lub lokaty na firmę?

Dla przedsiębiorców przychodem jest uzyskany bądź należny wpływ korzyści materialnych w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Przychodu nie powinno się mylić z dochodem, a także z zyskiem oraz z utargiem. W świetle obowiązujących w Polsce przepisów przychodem dla przedsiębiorcy są m. in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych służących do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Odsetki od rachunku a odsetki od lokaty

Odrębne rachunki prywatny oraz firmowy to spore ułatwienie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Poza tym konto firmowe jest nie tylko potrzebne, ale wręcz wymagane w pewnych okolicznościach. Dzieje się tak np. wówczas, kiedy stronami transakcji są przedsiębiorcy bądź gdy jednorazowa transakcja opiewa na kwotę wynoszącą więcej niż równowartość 15 tys. euro (pod uwagę brany jest tutaj kurs euro, który Narodowy Bank Polski ogłosił w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania transakcji). Należy również pamiętać od tym, iż odsetki od rachunku firmowego nie są tym samym co odsetki od lokaty firmowej. Środki zgromadzone na wysoko oprocentowanych lokatach nie są uznawane za pozostające w związku z działalnością, więc odsetki od nich są opodatkowane 19-procentowym podatkiem od zysków kapitałowych.

Obowiązek podatkowy

Jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest opodatkowana wedle skali podatkowej albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bądź podatkiem liniowym, to jest zobligowana do rozliczania się z odsetek od rachunków bankowych wykorzystywanych na cele związane z prowadzeniem firmy. Odsetki te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Takiego obowiązku nie mają natomiast ci przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani za pomocą karty podatkowej. Pojawia się przy tej okazji jeszcze jedna ważna informacja dla przedsiębiorców rozliczających się z urzędem skarbowym ryczałtem ewidencjonowanym. Otóż w tym przypadku obowiązuje podatek ryczałtowy, którego wartość jest równa 3 procentom przychodu uzyskanego z odsetek od firmowego rachunku bankowego.

Komentarze

  • […] wystawianiu not odsetkowych naliczane są odsetki ustawowe – chyba, że w umowie strony umówiły się co do wysokości odsetek (nie mogą być one […]

  • Gregory Smith pisze:

    I love your blog

    I have read this article and enjoyed it

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.