< Wróć

Jednoznaczna nazwa na paragonie

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących, które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku, wprowadziło zmiany dotyczące umieszczania nazw towarów lub usług na paragonie. Dla przedsiębiorców kłopotliwy jest zapis dotyczący konieczności umieszczania pełnych nazw produktów i usług, bowiem na paragonie może nie być na to miejsca.

Z uwagi na błędne interpretacji zapisów rozporządzenia, Ministerstwo Finansów 9 sierpnia 2013 roku po raz kolejny opublikowało wyjaśnienia dotyczące konstrukcji paragonów w nowym systemie prawnym. W wyjaśnieniach podkreśla się, że jednoznaczna nazwa towarów i usług na paragonie powinna umożliwiać przyporządkowanie im odpowiedniej stawki podatku. Nazwa musi być też rzecz jasna zgodna z towarami i usługami stanowiącymi przedmiot obrotu.

Podatnik nie może na paragonie wskazywać jedynie nazw grup towarów i usług. Ma on jednak możliwość samodzielnego nazewnictwa towarów i usług, dopasowanego do konkretnej działalności gospodarczej. Przepisy rozporządzenia dają dowolność w stosowaniu skrótów nazw, jeśli pełna nazwa jest znacznie rozbudowana i nie zmieści się fizycznie na paragonie fiskalnym.

Komentarze

  • […] uzyskania przychodu są faktury. Warto pamiętać, że w tym charakterze może wystąpić także paragon, ale odpowiadający określonym kryteriom. Może on  np. zastąpić fakturę uproszczoną, o ile […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.