< Wróć

Polska gospodarka coraz bardziej konkurencyjna

Czy rzeczywiście premier Donald Tusk ogłaszając niedawno w Krynicy koniec kryzysu, miał rację? Dane gospodarcze publikowane przez ośrodki badawcze w Polsce i na świecie wskazują, że nasza gospodarka wzrasta w stabilnym tempie i staje się coraz bardziej konkurencyjna, względem innych gospodarek europejskich. Daleko nam jeszcze do czasów prosperity, ale jesteśmy na dobrej drodze ku wzrostom.

Komisja Europejska w opublikowanym raporcie dotyczącym konkurencyjności unijnego przemysłu ocenia, że Polska poprawia swoją konkurencyjność gospodarczą, choć należy przy tym zaznaczyć, że zaliczana jest ona do krajów dopiero doganiających najbardziej zaawansowane gospodarki w Unii Europejskiej – niemiecką i francuską. Komisja dodaje, że w Polsce potrzebne są daleko idące reformy, które co prawda są wdrażane, ale dzieje się to w zbyt wolnym tempie na niektórych obszarach.

W latach 2005-2011 zaawansowana technologicznie produkcja w Polsce rosła w tempie 14,5% rocznie, ale wydajność pracy pozostaje na niskim poziomie. Pomimo słabości instytucjonalnych, polska gospodarka ma w sobie potencjał pozwalający jej osiągać szczyty konkurencyjności w dłuższej perspektywie czasu. Polska pod względem wzrostów i konkurencyjności gospodarczej zajmuje miejsce w szeregu z Bułgarią, Chorwacją, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Słowacją, Rumunią i Węgrami.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.