< Wróć

Wynagrodzenie do rąk własnych

Zgodnie z prawem, pracownik musi wyrazić zgodę na uzyskiwanie wynagrodzenia za swoją pracę na konto bankowe. Jeśli taka zgoda nie zostanie przez niego udzielona, pracodawca zobowiązany jest do wypłacania pracownikowi pensji w formie gotówki. Niekiedy pracodawcy zupełnie nie są świadomi takich uwarunkowań prawnych.

Kodeks pracy określa, że wypłaty wynagrodzenia pracodawca powinien dokonywać co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. Musi on wypłacać pensję w miejscu, czasie i w terminie określonych w regulaminie pracy lub w przepisach zakładowych. Wypłata wynagrodzenia powinna odbywać się w formie pieniężnej, do rąk własnych pracownika. Jeśli pracownik wyrazi pisemną zgodę, pensja może być wpłacana w formie bezgotówkowej bezpośrednio na podane przez niego konto bankowe.

W toku zatrudnienia pracownik może zadecydować, że chce otrzymywać wypłatę pensji w gotówce, do rąk własnych. Wnioskuje zatem o to do pracodawcy, a ten zobowiązany jest do uwzględnienia jego wniosku. Jedynie część wynagrodzenia wypłacana może być w formie bezgotówkowej, jeśli takie są przewidywania ustawowe w prawie pracy lub mówi o tym układ zbiorowy pracy. Pracodawca nie może odmówić wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej dla pracowników.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.