< Wróć

Pozorne bezrobocie

Ratings forPozorne bezrobocie

Czy rzeczywiście w Polsce mamy 13% stopy bezrobocia? Czy wszystkie osoby rejestrujące się w Powiatowych Urzędach Pracy w naszym kraju nie mają zatrudnienia i nie uzyskują żadnych dochodów? Niestety, w sporej części, którą rządowi trudno jest oszacować, bezrobocie jest jedynie pozornym zjawiskiem. Bezrobotni rejestrują się zaś w urzędzie tylko po to, aby otrzymać prawo do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawo do zasiłku, jeśli im przysługuje.

Szacuje się, że nawet co trzeci bezrobotny pozornie szuka pracy, a tak naprawdę albo nie ma ochoty pracować, albo też wykonuje pracę „na czarno” i nie chce szukać pracy legalnej. Takie dane opublikowano w badaniu „Diagnoza Społeczna 2013”.

W Polsce około połowa pracujących Polaków zatrudniona jest na umowie o pracę, przy czym umowy na czas nieokreślony są dominującą formą zatrudnienia w naszej rodzimej gospodarce. W 2011 roku udział osób pracujących na stałych etatach wynosił jeszcze 56%. Dziś jest to nieco mniej – 54%.

Pracodawcy chętnie uelastyczniają czas pracy, poprzez stosowanie umów czasowych o pracę. W ten sposób pracuje już 19% osób, a samo zatrudnionych jest kolejnych 7%.

Sami bezrobotni albo rzeczywiście nie mają pracy i intensywnie jej poszukują, albo nie są zainteresowani jej podjęciem, albo pracują na czarno i mają dochody miesięczne nie mniejsze niż 1200 zł. Jeśli wykluczyć z grupy bezrobotnych tych, którzy nie chcą pracować, albo pracują bez umowy przy zachowywaniu statusu osoby bezrobotnej, okazuje się, że bezrobocie w Polsce wynosi 8,6%, zamiast ponad 13%.

Komentarze

  • […] czyli osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub takimi, które z własnego wyboru nie chcą podejmować pracy lub uchylają się od podejmowania pracy legalnej. W grupie tej miałoby się znaleźć około 10% […]

  • […] Pracodawcy za parę lat mogą mieć realne trudności z tym, aby znaleźć kogokolwiek na stanowisko pracy w swoim przedsiębiorstwie, nie mówiąc już o obsadzeniu stanowisk specjalistyczny. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że w perspektywie kolejnych 6 lat liczba pracujących osób spadnie nawet o 2 mln. To niewiele mniej, niż obecnie wynosi liczba osób pozostających bez pracy. Nastąpi nagły odpływ ludzi z rynku pracy, prawdopodobnie za granicę. Tym samym zmniejszy się bezrobocie. […]

  • […] pracy na czarno nie maleje, a obecnie jest najwyższa od 2007 roku odkąd porównywane są dane statystyczne […]

  • […] proc. i na Litwie – 28 proc. Im wyższy poziom pracy na czarno, tym większe zdaje się tzw. pozorne bezrobocie w poszczególnych […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.