< Wróć

Bezrobocie w wysokości 14%?

Obecnie bezrobocie w Polsce wynosi 13% i Minister Pracy i Polityki Społecznej twierdzi, że najgorsze załamanie rynku pracy mamy już za sobą. Tymczasem, eksperci twierdzą, że pod koniec roku stopa bezrobocia może wynosić nawet 14%, jeśli Minister Finansów nie podejmie decyzji o uwolnieniu z Funduszu Pracy dodatkowych środków na aktywizację bezrobotnych.

Walka z bezrobociem jest jednym z priorytetów dla rządu. Wysokie, 13% bezrobocie wskazuje, że ponad 2 mln Polaków nie posiada pracy, choć jest gotowych do jej podjęcia. Minister Finansów nie wyraził jeszcze zgody na prośbę Ministra Pracy odnośnie uwolnienia z Funduszu Pracy dodatkowych 0,5 mld zł z przeznaczeniem na realizację aktywnych form walki z bezrobociem.

Jeśli w budżecie nie znajdą się pieniądze na te cele, niewykluczone, że stopa bezrobocia wyniesie pod koniec bieżącego roku aż 14%. Obecnie na rynku pracy występuje płynność w zakresie pojawiania się nowych ofert pracy i skraca się czas poszukiwania zatrudnienia wśród osób bezrobotnych. Dodatkowe pieniądze dla bezrobotnych pozwoliłyby na podjęcie interwencji przez Urzędy Pracy w zakresie aktywizacji bezrobotnych. Taka interwencja ma szansę na powodzenie, ale środki z budżetu państwa muszą zostać przekazane jak najszybciej. W przeciwnym wypadku można oczekiwać, że bezrobocie w grudniu 2013 przekroczy swobodnie próg 14%.

Komentarze

  • […] GUS, zaledwie 32,8 tys. osób bezrobotnych z 2,26 mln, to absolwenci uczelni mający do 27 lat. Oznacza to, że stanowią oni 1,5% wszystkich […]

  • […] styczniu GUS informował, że stopa bezrobocia wynosiła 14%, co oznacza, że w lutym nieznacznie spadła. Warto podkreślić, że jeszcze przed […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.