< Wróć

Jak zatrudnić praktykanta?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą korzystać z możliwości przyjmowania osób na praktyki w ramach praktyk absolwenckich. Jest to korzystne dla obu stron – przedsiębiorca zyskuje pomoc, praktykant natomiast doświadczenie zawodowe. Zatrudnienie praktykanta nie wymaga dopełniania skomplikowanych formalności.

Podstawowe wymogi

Osoby pragnące dostać się na praktyki w ramach praktyk absolwenckich muszą spełniać dwa podstawowe warunki. Po pierwsze – muszą mieć na swoim koncie ukończone co najmniej gimnazjum. Po drugie – w dniu, w którym rozpoczynają praktyki nie mogą mieć więcej niż 30 lat (ukończenie 30 roku życia w trakcie trwania praktyki nie powoduje jej przerwania). Kluczowymi zadaniami jakie mają do spełnienia praktyki są umożliwienie praktykantowi zdobycia niezbędnego doświadczenia oraz nabycie przez niego praktycznych umiejętności, co w rezultacie ma się przełożyć na podniesienie zawodowych kwalifikacji. Praktyka nie musi być adekwatna do wykształcenia odbywającej ją osoby ani do doświadczenia jakie zdobyła ona do tej pory. Realizowana jest w oparciu o umowę, w której zawarte powinny zostać informacje dotyczące m. in. rodzaju pracy wykonywanej przez praktykanta, czasu trwania praktyki (górna granica wynosi tu 3 miesiące) oraz tygodniowego wymiaru czasu praktyki. Praktykant ma pamiętać o tym, iż fakt przyjęcia go na praktykę nie jest dla przedsiębiorcy zobowiązujący – nie musi on zatem zatrudniać go po zakończeniu praktyki. Musi natomiast wystawić mu odpowiednie zaświadczenie (opcjonalnie także referencje bądź opinię).

O czym pamiętać?

Praktyki odbywać się mogą w dwóch formach – jako płatne praktyki i bezpłatne (zapis, który to określa należy zawrzeć w umowie). W obu tych przypadkach umowy z praktykantami nie podlegają ubezpieczeniu ZUS. Maksymalna wartość wynagrodzenia praktykanta to 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli praktykę podejmuje osoba mająca status bezrobotnego, to nie traci go oraz należnych jej w związku z tym świadczeń. Zachowane zostaje też prawo do zasiłku, ale pod warunkiem, że praktyka jest bezpłatna lub gdy wypłacane praktykantowi wynagrodzenie nie jest większe niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy zaznaczyć, iż praktykant nie jest pracownikiem, tak więc nie dotyczą go te same co pracownika przepisy kodeksu pracy. Ważne jest m. in. przestrzeganie norm czasowych (maksymalnie 8 godzin dziennie i 40 w przeciągu tygodnia; ograniczenia w zakresie godzin nadliczbowych). Praktyki nie powinny się odbywać ani w godzinach nocnych, ani w dni świąteczne. Nie wolno też zapominać o ograniczeniach, jeśli praktykantem jest osoba młodociana (czyli w wieku mieszczącym się w przedziale od 16 do 18 lat). Przedsiębiorca nie jest zobligowany do zakładania praktykantom akt osobowych jak ma to miejsce w przypadku pracowników. Praktyki absolwenckie nie są jedynym rodzajem praktyk. Można tu wspomnieć także m. in. o praktykach zawodowych czy  tych organizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi lub szkołami ponadgimnazjalnymi.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x