< Wróć

Małe firmy dźwigną gospodarkę

Badanie Grupy Idea Banku przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 przedsiębiorców prowadzących małe i mikro firmy, wskazuje na to, że polska gospodarka opiera się w dużej mierze na sektorze MSP. Małe firmy w rzeczywistości mogą podźwignąć nasz wzrost gospodarczy i wprowadzić go na nowe drogi wzrostów.

Mikroprzedsiębiorcy świetnie oparli się w tym roku kryzysowi. Nie obyło się bez upadłości wielu firm, ale te, które pozostały, są silne i zdobywają nowe rynki oraz silniejszą pozycję na rynku. Zdecydowana większość przedsiębiorców biorących udział w badaniu Grupy Idea Banku twierdzi, że w tym roku ich obroty na pewno nie zmniejszą się w stosunku do roku 2012, a nawet powinny wzrosnąć.

Perspektywy dla działalności sektora MSP w Polsce są oceniane przez małych przedsiębiorców pozytywnie. Spodziewają się utrzymania obecnego tempa rozwoju gospodarczego albo jego przyspieszenia. Oni sami mogą wspomóc wzrost PKB, dzięki planom zwiększenia zatrudnienia, czy realizowania inwestycji w swojej firmie.

Mikroprzedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, deklarują rozwój swojej działalności na rynki zagraniczne. Są pozytywnie nastawieni do zmian w polskiej gospodarce i ostrożnie zauważają jej ożywienie.

Komentarze

  • […] powiększył się według badania Idea Banku odsetek małych przedsiębiorców chcących w najbliższym czasie zwolnić pracowników – z […]

  • […] firm prywatnych ma około 80-procentowy udział w całkowitej wartości dodanej brutto, w eksporcie i zatrudnieniu […]

  • […] W Polsce notuje się ponad 47 proc. firm, które powstają z konieczności, podczas gdy średnia unijna wynosi 22,7 proc. Największy odsetek stanowią małe i średnie firmy. […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.