Newsy

Czy na fakturze musi być pieczątka?

15 października 2013

Wystawiając fakturę VAT, podatnik musi pamiętać o przestrzeganiu pewnych zasad, do czego jest zobligowany obowiązującymi przepisami. Jeśli bowiem taki dokument zostanie wystawiony w nieprawidłowy sposób, organy kontrolne (fiskus) zakwestionują go, a to pociągnie za sobą określone konsekwencje. Należy mieć to na uwadze – zwłaszcza, że od 1 stycznia 2013 r. uległy zmianie przepisy dotyczące fakturowania.

Czytaj więcej...

Czy pracownik uzyska prawo do emerytury?

15 października 2013

Rozwiązanie stosunku pracy nie jest wymagane, aby pracownik mógł przejść na emeryturę lub wcześniejszą emeryturę. Pobieranie świadczenia emerytalnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie jest okolicznością wyłączającą możliwość podejmowania lub kontynuowania pracy zawodowej.

Czytaj więcej...