< Wróć

Czy na fakturze musi być pieczątka?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Wystawiając fakturę VAT, podatnik musi pamiętać o przestrzeganiu pewnych zasad, do czego jest zobligowany obowiązującymi przepisami. Jeśli bowiem taki dokument zostanie wystawiony w nieprawidłowy sposób, organy kontrolne (fiskus) zakwestionują go, a to pociągnie za sobą określone konsekwencje. Należy mieć to na uwadze – zwłaszcza, że od 1 stycznia 2013 r. uległy zmianie przepisy dotyczące fakturowania.

Co musi się znaleźć na fakturze?

Poprawnie wystawiona faktura vat to taka, która zawiera dane niezbędne do rozliczenia podatków VAT oraz dochodowego. Są to takie informacje jak m. in. data wystawienia dokumentu, jego kolejny numer, nazwy wystawcy i odbiorcy oraz ich numery NIP, cena jednostkowa netto, wartość sprzedaży netto, nazwa towaru bądź usługi, suma wartości sprzedaży netto, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto etc. Nie wolno zapomnieć też o pewnych oznaczeniach, jeśli takowe w danym przypadku są konieczne (w kwestii oznaczania faktur także wprowadzono wiele modyfikacji).

Wiarygodność faktury

Nie jest aktualnie wymagane, aby faktura była opatrzona podpisami wystawcy i odbiorcy. Podatnik wystawiający dokument nie musi również zamieszczać na nim swej pieczęci. W świetle aktualnych przepisów nie jest do tego zobligowany. Najważniejsze jest to, aby faktura zawierała wszelakie informacje, które są potrzebne do rozliczeń podatkowych oraz przydatne z punktu widzenia czynności księgowych. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby fakturę podpisać i opieczętować. Wielu przedsiębiorców robi to, chociaż nie musi, chcąc w ten sposób podnieść wiarygodność dokumentu. Strony transakcji mogą pomiędzy sobą uzgodnić, że faktury będą podpisywane oraz opatrzone firmowymi pieczęciami. Trzeba przy tym pamiętać, że nie jest to warunek niezbędny. Przy tej sposobności nie zaszkodzi jeszcze dodać, iż opisywane zmiany w fakturowaniu dotyczą też faktur elektronicznych oraz korygujących. Generalnie rzecz biorąc, modyfikacje w tym zakresie wprowadzone zostały w zamyśle ustawodawcy w celu usprawnienia formalnej strony prowadzenia działalności.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

13
0
Would love your thoughts, please comment.x