< Wróć

Ceny podrożały tylko o 1%

Inflacja wrześniowa, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wyniosła 1% rok do roku, a w skali miesiąca ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1%. Na wzrost inflacji wpływ miały ceny transportu, odzieży i obuwia.

Bieżące wyniki gospodarcze są korzystne dla Polski i niemalże zgodne z wcześniejszymi przewidywaniami ekonomistów. Uprzednio specjaliści szacowali, że inflacja w skali roku we wrześniu wyniesie 1,2%, a miesiąc do miesiąca – 0,2%. Rzeczywistość okazała się bardziej optymistyczna niż przewidywania.

Co zdrożało najwięcej we wrześniu? Podwyżki obserwowane były w zakresie cen rekreacji i kultury, o 3,9%, jak i cen żywności o 2,9%. Notowano również wzrost cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych o 3,7%. Obniżki zauważalne były w dziedzinach związanych z łącznością – o 9,7%, w zakresie cen odzieży i obuwia – o 4,7% a także w zakresie transportu – o 1,4%. Znacząco spadły ceny w zakresie edukacji, o 6,9% w skali miesiąca. Wywołane jest to obniżeniem przez rząd stawek godzinnych w przedszkolach. Jeśli obniżki te nie byłyby wprowadzone w życie, inflacja roczna wyniosłaby najpewniej 1,2%.

Eksperci twierdzą, że inflacja w kolejnych miesiącach 2013 roku utrzyma się na niskim, zbliżonym do wartości 1%, poziomie.

Komentarze

  • […] pierwszych miesiącach 2014 roku ceny mleka nadal będą rosły, choć już nie tak dynamicznie. Można spodziewać się więc wzrostu […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.