< Wróć

Bezrobocie w Polsce we wrześniu

Główny Urząd Statystyczny już kolejny miesiąc z rzędu informuje opinię publiczną o spadku bezrobocia. Spadek ten ma jednak niewielki wpływ na stopę bezrobocia w Polsce, bowiem z Urzędów Pracy ubyło zaledwie 100 bezrobotnych w skali całego kraju.

W Polsce, na podstawie danych statystycznych z GUS, zauważalne jest pewne ożywienie gospodarcze, bowiem sprzedaż detaliczna rok do roku wzrosła o 3,9%, ale w ujęciu miesięcznym odnotowano jej spadek rzędu 0,9%.

W odniesieniu do stopy bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2012 roku, obecne wyniki nie wydają się być pozytywne. W poprzednim roku bezrobocie wynosiło 12,4% w skali roku, a obecnie jest to nadal13%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych pod koniec września tego roku wyniosła 2 083,1 tys. osób. W ujęciu rocznym wzrost bezrobocia wyniósł 5,3%. Daleko jest jeszcze do prognozowania, że rynek pracy znajduje się w trwałym trendzie wzrostu liczby miejsc pracy. Bezrobocie co prawda maleje, ale w bardzo małym tempie.

Wynik bezrobocia zaprezentowany przez GUS jest zgodny z wcześniejszymi publikacjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.