< Wróć

Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na pół etatu

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie ma przy tym znaczenia to w jakim wymiarze jest zatrudniona dana osoba – na pełny czy też niepełny etat. W przypadku pracowników zatrudnionych na pół etatu należy pamiętać o pewnych zasadach naliczania urlopu.

Podstawowy wymiar urlopu

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami urlop wypoczynkowy jest podstawowym rodzajem urlopu. Ma on charakter płatny, nieprzerwany i coroczny. Służy zregenerowaniu sił pracownika, który nie może się go ani zrzec, ani przenieść na inną osobę. Podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni (dla pracowników, którzy mają staż pracy krótszy niż 10 lat) oraz 26 dni (dla pracowników, których staż pracy jest dłuższy niż 10 lat). Logiczne jest zatem to, że pracownikom zatrudnionym na pół etatu o stażu krótszym niż 10 lat przysługuje 10 dni urlopu, a tym o stażu dłuższym niż 10 lat – 13 dni. Ważny jest tu jednak tryb udzielania urlopu.

Urlop rozliczany na godziny

Kodeks pracy stanowi, iż urlop może zostać przyznany pracownikowi tylko na te dni, które są dla niego dniami pracy – brany jest tutaj pod uwagę rozkład czasu pracy obowiązujący daną osobę. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż rozkład pracy obejmować może swym zakresem nie tylko dni robocze, ale także niedziele oraz święta. Wówczas urlop przyznawany jest również i na takie dni. Poza tym wymiar kolejnego urlopu jest zdeterminowany tym czy pracownik przepracował cały rok kalendarzowy. Jeżeli stosunek pracy jest nawiązywany lub rozwiązywany w ciągu roku, wówczas wymiar urlopu ulega proporcjonalnemu obniżeniu. W przypadku pracowników zatrudnionych na pół etatu urlop jest rozliczany na godziny. Osiem godzin pracy to jeden dzień urlopu. Chcąc zatem obliczyć jak długi urlop przysługuje osobie pracującej na pół etatu, trzeba pomnożyć wymiar urlopu przysługujący jej w danym roku kalendarzowym przez wymiar obowiązującego ją etatu. Urlop powinien obejmować cały dzień pracy, chociaż zdarzają się sytuacje, kiedy jest udzielany jedynie na część dnia pracy.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

13
0
Would love your thoughts, please comment.x