< Wróć

Bezrobotni nie chcą pracować

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Do takich wniosków można dojść analizując odmowne odpowiedzi bezrobotnych na prezentowane im przez Urzędy Pracy oferty zatrudnienia, stażów, robót interwencyjnych czy szkoleń. Każda osoba pozostająca bez pracy może zarejestrować się w Urzędzie Pracy i zyskać status osoby bezrobotnej, albo też prawo do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Status bezrobotnego można jednak utracić odmawiając bez podania uzasadnienia, ofertom pracy przedstawianym przez urzędników.

Jeśli bezrobotny nie chce przyjąć oferty pracy z urzędu, musi to uzasadnić. Jeśli odmowa będzie nieuzasadniona, bezrobotny może stracić status bezrobotnego na 120 dni. Oznaczać to będzie utratę objęcia bezpłatnym ubezpieczeniem zdrowotnym taką osobę. Jeśli bezrobotny po raz drugi odmówi przyjęcia oferty pracy, to okres pozostawania na bezrobociu bez prawa do ubezpieczenia wydłuży się do 180 dni, a przy trzeciej odmowie – do 270 dni.

W przypadku uzasadnienia odmowy, takie restrykcje nie znajdują zastosowania. Bezrobotni jednak podają często absurdalne przyczyny, dlaczego nie mogą podjąć proponowanej im pracy. Opieka nad bliskimi jest okolicznością uzasadniającą nieprzyjęcie oferty pracy, ale już wymyślanie powodów typu opieka nad zwierzęciem, nie będzie brane pod uwagę przez urzędników.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.