< Wróć

Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu?

Coraz więcej pracodawców w Polsce rozumie potrzebę organizowania szkoleń dla pracowników, celem których jest podnoszenie kwalifikacji oraz nabywanie nowych umiejętności. Płyną z tego obustronne korzyści – dla pracodawców jest to szansa na zbudowanie zespołu składającego się z kompetentnych profesjonalistów, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach osiąganych przez firmę. Często pojawia się w tym kontekście pytanie o to czy pracownik ma prawo odmówić udziału w szkoleniu?

Obowiązek wykonywania poleceń służbowych

Zacząć należy od tego, że np. udział w szkoleniu BHP jest dla wszystkich pracowników obowiązkowy – tak stanowi kodeks pracy. Przepisy te mówią również o tym, że pracownik poprzez nawiązanie stosunku pracy zobligował się do tego, że będzie wykonywał wydawane przez swego przełożonego polecenia służbowe, o ile mają one związek z wykonywaną przez niego pracą i nie naruszają postanowień umowy o pracę, a także pozostają w zgodzie zarówno z prawem, jak i z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli szkolenie, na które podwładny zostaje oddelegowany przez pracodawcę odbywa się w godzinach pracy, pracownik musi w nim wziąć udział. Co się natomiast tyczy szkoleń organizowanych poza godzinami pracy, pracownikowi przysługuje prawo odmowy – jako powód może podać albo ciążę, albo konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 4 lat.

Odmowa udziału w szkoleniu i jej konsekwencje

Odmawiając udziału w szkoleniu, pracownik musi się liczyć z poniesieniem z tego tytułu konsekwencji takich jak np. nagana z wpisaniem do akt czy dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Odmowa zawsze musi być poparta solidnym uzasadnieniem – w szczególności wówczas, gdy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownik jest zobligowany postanowieniami umowy o pracę, przepisami szczególnymi lub zapisami zawartymi w regulaminie zakładu pracy bądź układu zbiorowego pracy. Zdarzają się oczywiście sytuacje, kiedy pracownik rzeczywiście nie może wziąć udziału w szkoleniu odbywającym się w ściśle określonym terminie, ale nie wolno mu zapominać o tym, że nie wykonywanie służbowych poleceń naraża go na sankcje.

Komentarze

 • […] się jak dużo kandydat wie na temat firmy, w której ubiega się o posadę, jak zapatruje się na udział pracownika w szkoleniach, czy ma pojęcie o danej branży, czy jest gotowy się uczyć, w jaki sposób może przyczynić […]

 • cialis generic reviews pisze:

  Buy Amitriptyline

 • Propecia pisze:

  Kamagra Online Sales

 • ivermectin 3 mg tablet price pisze:

  Amoxicillin And Teeth

 • lasix brand name pisze:

  Real Free Shipping Clobetasol 0.05% Visa Accepted

 • plaquenil covid pisze:

  Cialis Achat Comparatif

 • is azithromycin a penicillin pisze:

  No Prescription Cialis Online

 • priligy for pe pisze:

  Costo Cialis 10 E 20 Mg