< Wróć

Za ile dni choroby płaci pracodawca?

Każdemu pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Zanim będzie on wypłacany, pracownik otrzymuje należne mu wynagrodzenie. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia spoczywa na pracodawcy, który jest płatnikiem składek, co się zaś tyczy wspomnianego zasiłku, to wypłacać go mogą jedynie niektórzy pracodawcy.

Najpierw wynagrodzenie

Jeżeli czas niezdolności do pracy wynosi łącznie w roku kalendarzowym do 33 dni (w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat – powyżej 14 dni), prawo do wynagrodzenia zostaje przez pracownika zachowane. Nie ma przy tym znaczenia to czy pomiędzy poszczególnymi okresami niezdolności do pracy występowały przerwy. Przy wyliczaniu wysokości wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy uwzględniana jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Do jego wypłaty jest zobligowany pracodawca bez względu na to ile on osób zatrudnia. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy niezdolność do pracy to efekt choroby zawodowej bądź wypadku przy pracy – wówczas już od pierwszego niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Prawo do zasiłku chorobowego

Jeżeli okres niezdolności do pracy wynosi w ciągu roku łącznie więcej niż 14 lub 33 dni, wtedy pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Pracodawca wypłacać może ten zasiłek, gdy do ubezpieczenia chorobowego jest przez niego zgłoszonych co najmniej 21 osób. Przy ustalaniu liczby pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego brany jest pod uwagę stan na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Zasiłek jest wypłacany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (nie oznacza to dla pracodawcy ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów). Czas trwania okresu zasiłkowego to 182 dni, ale i od tej zasady istnieje wyjątek. Okres zasiłkowy może również wynosić 270 dni, o ile powodem niezdolności do pracy jest ciąża albo gruźlica. Gdy przerwa od ustania niezdolności do rozpoczęcia się nowej niezdolności do pracy jest dłuższa niż 60 dni, rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy.

Komentarze

 • Viagra pisze:

  Confido

 • Stromectol pisze:

  I Want To Buy Misoprostol Tablets

 • buy zithromax without prescription pisze:

  Viagra Ohne Rezept Per Bankeinzug

 • Lasix pisze:

  Propecia Order

 • priligy equivalent pisze:

  Natural Antibotic Amoxicillin

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.