< Wróć

Składki ZUS za pracę za darmo

Nawet jeśli w toku prowadzenia działalności gospodarczej zatrudniamy osobny z rodziny, które pomagają nam w wykonywaniu pewnych działań zawodowych, a nie płacimy im wynagrodzenia, to musimy być świadomi tego, że przyjdzie nam za nie zapłacić ZUS. Jeśli w firmie przedsiębiorcy pomaga np. żona, a nie wypłaca jej mąż wynagrodzenia, to bez względu na fakt nieodpłatności jej pracy, przedsiębiorca musi zapłacić za nią składki ZUS.

Rodzina pomagająca w prowadzeniu firmy przedsiębiorcy w świetle prawa wykonuje współpracę. Osoby współpracujące to najbliżsi przedsiębiorcy, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, jednocześnie wykonujące pewne prace przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Dla powstania obowiązku opłacania składek na ZUS nie ma znaczenia, czy praca osób współpracujących jest odpłatna czy też nie.

Składki ZUS odprowadzane za osoby współpracujące są naliczane na takich samych zasadach, jak składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy, bez uwzględniania przy tym preferencji w postaci tzw. małego ZUS. Jeśli osoby współpracujące są w firmie wynagradzane, od ich pensji należy pobrać i opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, a nie można wynagrodzenia osób współpracujących zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.