< Wróć

Kredyt dla firmy to konieczność

Kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w USA w 2008 roku, dotknął wyraźnie polską gospodarkę, choć nie w takim stopniu, jak w innych krajach. Polskie firmy muszą zmagać się ze spowolnieniem gospodarczym, a także z własnymi problemami dotyczącymi płynności finansowej. Dla wielu z nich dobrym rozwiązaniem będzie zaciągnięcie kredytu bankowego, choć przedsiębiorcy często bronią się przed takim rozwiązaniem.

Ich działanie nie jest do końca zrozumiałe, zwłaszcza, że racjonalna decyzja o kredycie obrotowym czy inwestycyjnym, jest w stanie uratować firmę przed bankructwem. Jeśli okazuje się, że firma chwilowo nie ma wystarczających środków finansowych na wywiązanie się ze spoczywających na niej płatności, powinna sięgnąć po oszczędności, a jeśli ich nieposiana – postarać się o otrzymanie kredytu obrotowego lub linii kredytowej w banku. Koszty zaciągnięcia kredytu to cena, jaką firma zapłaci za ratowanie swojej działalności.

Ogromne znaczenie dla polskich firm mają inwestycje, pomagające im we wkraczaniu na nowe rynki zbytu i w organizowaniu współpracy np. z zagranicą. To jednak wymaga dużych nakładów finansowych. Najczęściej firmy odkładają na bliżej niesprecyzowaną przyszłość plany inwestycyjne w obliczu kryzysu. Jednakże obecnie, przy niskich kosztach kredytów bankowych, spowodowanych obniżaniem głównych stóp procentowych w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej, jak najbardziej opłacalne może się okazać zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w banku.

Polscy przedsiębiorcy obawiają się kredytów i zadłużania swojej firmy w bankach, ale ich strach nie powinien być decydujący w poszukiwaniu zewnętrznego finansowania. Całkowita rezygnacja z kredytów bankowych również nie jest właściwym działaniem.

Komentarze

  • […] poszerzony i urozmaicony, czy też zawężony do ściśle określonych produktów takich jak np. kredyt dla firmy. Bardzo istotne w omawianym kontekście jest także to czy działalność będzie prowadzona […]

  • […] ratę każdego kredytu – bez względu na to czy jest to kredyt dla firmy, czy udzielany klientowi indywidualnemu – składają się dwie części, a mianowicie kwota […]

  • […] Ryzyko kredytowe wiążące się z kredytowaniem małych i średnich firm powoduje, że ich finansowanie zewnętrzne przez banki jest mocno ograniczane. Mogą uzyskać kredyt z wyższą marżą niż w przypadku finansowania dużej firmy przez bank. Problem w tym, że MSP nie mają w praktyce alternatywnych źródeł zewnętrznego finansowania. Aktywa, którymi dysponują małe i średnie firmy są za mało wartościowe, aby mogły stanowić wystarczające zabezpieczenie dla kredytu bankowego. […]

  • […] ten nie wywiązał się ze swojego zobowiązania w terminie. Firmy dzięki temu będą otrzymywały kredyty bez konieczności zabezpieczania ich majątkiem firmowym. Stosowane będą w takich przypadkach […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.