< Wróć

To koniec z szarą strefą

Jednym z problemów dla polskiej gospodarki, zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców, jest istnienie tzw. szarej strefy. Powoduje ona, że uczciwi przedsiębiorcy, działający zgodnie prawem stoją na straconej pozycji, bowiem nie są w stanie zaoferować w publicznych kontraktach tak niskich cen jak przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na umowach śmieciowych. Platforma Obywatelska ma przepis na to, jak zlikwidować, choć w części, istnienie szarej strefy w Polsce.

Dotychczas, w przetargach ogłaszanych w związku z planowaną realizacją publicznych kontraktów, największe znaczenie miała najniższa cena, a zamawiającego niewiele interesowało to, z czego tak niska cena może wynikać.

Posłowie PO proponują, wspierani przez pracodawców z Konfederacji Lewiatan, aby firmy ubiegające się o realizację publicznych kontraktów były zobowiązane do zatrudniania przy ich wykonywaniu wyłącznie pracowników na umowy o pracę. Powszechnym zjawiskiem obecnie jest zatrudnianie pracowników nie tylko na podstawie umów zlecenie, nieadekwatnych do typu i trybu wykonywanej przez nich pracy, ale też do zatrudniania ich bez umów – w czarnej strefie. Uczciwi przedsiębiorcy często właśnie z tego powodu są eliminowani z rynku zamówień publicznych.

Należy więc dążyć do sprawiedliwego rozdziału zamówień publicznych, wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących swoje firmy zgodnie z prawem. Stanie się to z korzyścią dla nich samych, jak i dla zatrudnianych przez nich pracowników.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.