< Wróć

Dopłaty do pracowników

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje o wprowadzeniu do październikowej ustawy o ochronie miejsc pracy zapisów o dopłatach do wynagrodzeń pracowników dla niektórych przedsiębiorców, znajdujących się w trakcie przestojów ekonomicznych. Dodatkowe środki pracodawcy będą mogli uzyskać na szkolenia pracowników i opłacanie składek do ZUS.

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dopłaty do wynagrodzeń pracowników, co jest elementem walki resortu pracy z bezrobociem. Z pomocy skorzystają przedsiębiorstwa odnotowujące spadek obrotów nie mniejszy niż 15% w ciągu 6 kolejnych miesięcy w roku. Maksymalnie, pracodawcy otrzymają dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych przez 6 miesięcy, w trakcie 12 miesięcy od czasu podpisania umowy o dofinansowanie. Firmy mogą liczyć na dopłaty rzędu 1,1 tys. zł na każdego pracownika.

Koszty programu wsparcia przedsiębiorstw znajdujących się w trudnym położeniu finansowym, zostaną pokryte z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Teoretycznie, budżet funduszu wynosi ponad 4 mld zł wolnych środków.

Pracodawcy w ramach wsparcia budżetowego będą mogli otrzymać dofinansowanie do szkoleń pracowników, wynoszące maksymalnie 80% kosztów szkolenia i do 300% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 11,3 tys. zł.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.