< Wróć

Lista praw podatnika

Nowy minister finansów w rządzie Donalda Tuska, Mateusz Szczurek, będący ekspertem finansowym, zapowiada, że obowiązująca obecnie Ordynacja podatkowa powinna zostać gruntownie znowelizowana. Po 15 latach jej obowiązywania realia rynkowe i realia życia w Polsce uległy zasadniczym zmianom, więc przepisy prawa podatkowego powinny zostać do nich dopasowane.

Nowy minister opowiada się za zastąpieniem obecnej Ordynacji podatkowej nowym kodeksem podatkowym i za stworzeniem pełnej listy praw podatnika. Nie jest powiedziane, że nowe prawo zostanie opracowane i wejdzie w życie podczas dwuletnich prac obecnego rządu. Takie zmiany są zmianami u podstaw polskiej legislacji, dlatego też nie mogą być przeprowadzane pod presją czasu.

Sfera przedsiębiorczości w Polsce tylko może zyskać na takich zmianach. Dzięki zmianom w prawie podatkowym i stworzeniu listy praw podatników można osiągnąć realny spadek bezrobocia oraz wzrost zamożności Polaków w dłuższej perspektywie czasu.

Nowy kodeks podatkowy z listą praw podatnika mógłby pogodzić interesy systemu finansów publicznych, podatników i przedsiębiorców z koniecznością stworzenia systemu sprzyjającego dobrobytowi i trwałemu wzrostowi PKB w Polsce. Obecnie system podatkowy jest nieprzyjazny dla przedsiębiorców i jest barierą w rozwoju przedsiębiorczości.

Komentarze

  • […] finansów Janusz Cichoń odrzuca oskarżenia dotyczące tego, że bieżąca nowelizacja Ordynacji podatkowej ma wyłącznie na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Wprowadzone zostaną bowiem w […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.