< Wróć

Przedsiębiorcy wykazują optymizm

Wskaźnik nastrojów KERNA, badany przez firmę Keralla Research pokazuje, jak kształtują się nastroje przedsiębiorców z mikro, małych i średnich firm. W Polsce wskaźnik ten pobija rekordy wartości, co jasno wskazuje, że nadchodzi dobra koniunktura w naszej rodzimej gospodarki. Nastroje przedsiębiorców są zdecydowanie lepsze niż w ostatnich 3 latach.

Szacuje się, że wskaźnik nastrojów KERNA obecnie wzrósł do poziomu minus 47,8 punktu, co oznacza, że jest on wyższy niż przed kwartałem o ponad 13 punktów. W analogicznym okresie 2012 roku wartość ta była o ponad 27 punktów niższa. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy wykazują znacznie lepsze nastroje niż do tej pory i z nadzieją patrzą w przyszłość. Kryzys gospodarczy został w zasadzie zażegnany, dlatego też po raz pierwszy więcej przedsiębiorców stwierdziło, że w poprzednim kwartale ich kondycja się poprawiła, a nie pogorszyła.

Umiarkowane korzystne dane z polskiej gospodarki oddziałują pozytywnie na nastroje samych przedsiębiorców. Faktem jest, że nie jest już kontynuowany negatywny trend w nastrojach przedsiębiorców. Wyraźnie widać, że przedsiębiorcy lepiej oceniają mijający rok w kontekście swojej działalności, niż poprzednie lata.

Komentarze

  • […] koniec kryzysu, a dane z gospodarki rzeczywiście uległy zdecydowanej poprawie, podobnie jak nastroje przedsiębiorców. Niemniej, istnieje jeszcze spora liczba zagrożonych upadkiem przedsiębiorstw. Między innymi […]

  • […] wprost mówią, że usunięcie takich zapisów z Konstytucji przedsiębiorców jest konieczne, a sami zainteresowani – właściciele firm „jakoś sobie poradzą”. […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.