< Wróć

Pracodawcy w natarciu

19% pracodawców chce zwiększyć zatrudnienie w swoich firmach w ciągu kolejnego półrocza. Pomimo, że stopa bezrobocia utrzymuje się w Polsce na wysokim, ponad 13% poziomie, eksperci mówią o znaczącym ożywieniu na rynku pracy. Deklaracje pracodawców muszą się jednak przerodzić w realne oferty pracy dla nowych pracowników, aby stopa bezrobocia w Polsce zaczęła w końcu spadać.

Sondaż „Plany Pracodawców” Instytutu Badawczego Randstad i TNS pokazuje, że wzrósł o 4 punkty procentowe odsetek firm zamierzających w ciągu kolejnych 6 miesięcy zatrudnić pracowników. Obecnie takie plany ma 19% pracodawców. Jeśli znalazłyby pokrycie w rzeczywistości, stopa bezrobocia w Polsce mogłaby się obniżyć. Pracodawcy pozytywnie w większości przypadków oceniają swoją kondycję rynkową i prognozują wzrost gospodarczy. 80% wszystkich firm chce albo utrzymać dotychczasowe zatrudnienie, albo je zwiększać.

Jednocześnie, rośnie liczba firm, które chcą wprowadzić podwyżki wynagrodzeń. Ponad 90% wszystkich pracodawców utrzymuje lub podnosi płace pracownicze. Prawie 25% firm chce zwiększyć wynagrodzenie podwładnych.

Najwięcej przedsiębiorstw chcących zatrudniać nowych pracowników występuje w branży przemysłowej i finansowej. Zwłaszcza duże firmy, zatrudniające powyżej 250 osób optymistycznie oceniają swoją dalszą działalność i sam rynek pracy w Polsce.

Komentarze

  • […] pokazuje, że pracodawcy w Polsce wykazują się umiarkowanym optymizmem, jeśli chodzi o plany zwiększania zatrudnienia w II kwartale tego roku. Zwiększenie całkowitego zatrudnienia planowane jest przez 15% […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.