< Wróć

Urlop na szukanie pracy

Pracownicy w obliczu zwolnienia z pracy, którą wykonywali na podstawie umowy o pracę, mają szczególne uprawnienia wynikające z Kodeksu pracy. Między innymi, mają prawo do uzyskania urlopu na poszukiwaniu nowej pracy.

Pracownika pracującego w przedsiębiorstwie kilka czy kilkanaście lat, na stałej umowie o pracę, pracodawca nie może tak po prostu zwolnić z dnia na dzień, bez jego winy. Musi zachować pewien założony okres wypowiedzenia, np. 3 miesiące. W tym czasie pracownik ma szansę znaleźć sobie nową pracę. Jednocześnie, obok okresu wypowiedzenia, pracownikowi, któremu pracodawca wypowiada stosunek pracy przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy.

Nie wszyscy zwalniani pracownicy mogą otrzymać urlop na znalezienie nowego zatrudnienia. Dni wolne przysługują pracownikowi w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę, dokonanego wyłącznie przez pracodawcę, a nie np. za porozumieniem stron. Pracownik za okres ten zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zwalniany pracownik może otrzymać 2 dni robocze wolnego na poszukiwanie pracy, w okresie dwutygodniowego i miesięcznego wypowiedzenia, bądź 3 dni robocze, jeśli wypowiedzenie trwa trzy miesiące.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.