< Wróć

Jakie dni wolne przysługują stażyście?

Staż to bardzo popularna w Polsce forma pozyskiwania siły roboczej. Pracodawcy chętnie z tej opcji korzystają, ponieważ pod wieloma względami jest ona dla nich znacznie atrakcyjniejsza aniżeli zatrudnienie pracownika. Dla stażystów korzyść jest natomiast taka, że zdobywają oni zawodowe doświadczenie, co może się okazać przydatne później przy poszukiwaniu pracy.

Ogólne zasady organizowania stażu

Decydując się na zatrudnienie stażysty, pracodawca musi o wielu sprawach pamiętać. Wynikają one z obowiązujących w Polsce przepisów o promocji zatrudnienia i odbywaniu stażów przez osoby bezrobotne. W rozumieniu prawa stażysta jest osobą bezrobotną, w związku z czym – poza bardzo ściśle określonymi sytuacjami – zastosowania nie znajdują tutaj przepisy kodeksu pracy. Dobowy czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin, co w tygodniu daje 40 godzin. Odbywanie stażu nie może się odbywać w niedziele i święta, a także w godzinach nocnych oraz w systemie zmianowym. Z tytułu odbywania stażu wypłacane jest stypendium – jednostką za to odpowiedzialną jest starostwo. Umowa w sprawie stażu jest zawierana pomiędzy starostą a pracodawcą.

Ile dni wolnych dla stażysty?

W tym kontekście bardzo ważną kwestią jest ta dotycząca dni wolnych jakie przysługują stażyście. Za każde 30 dni odbytego stażu są to 2 dni wolne – wyjątkiem jest tylko ostatni miesiąc stażu, kiedy to dni te można wykorzystać w trakcie jego trwania. Staż trwa generalnie od 3 do 6 miesięcy, ale w niektórych okolicznościach maksymalny czas jego trwania może wynieść 12 miesięcy. Za święto, które wypadło w sobotę stażyście nie należy się wolny dzień. Za wolne dni, które nie zostały wykorzystanie stażysta nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu. Tak więc nie wykorzystany dzień wolny przepada mu bezpowrotnie. Należy jednak koniecznie zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o okresy odpoczynku, to przysługują one stażyście na takich samych zasadach, co i pracownikowi, przy czym w rachubę wchodzi tu jedynie odpoczynek dobowy i tygodniowy, a także przerwy w ciągu dnia w pracy i zaliczane na poczet czasu pracy.

Komentarze

  • […] często pojawia się w tym kontekście pytanie o to, czy osoby odbywające płatny staż z urzędu pracy mają prawo zarówno do urlopu macierzyńskiego, jak i zasiłku macierzyńskiego? […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.