< Wróć

Skarga na elastyczny czas pracy

NSZZ „Solidarność” zapowiada, że już wkrótce, z początkiem stycznia 2014 roku złoży skargę do Komisji Europejskiej na nowelizację Kodeksu Pracy z sierpnia 2013 roku. Powodem niezadowolenia związkowców jest elastyczny czas pracy, który ich zdaniem mocno uderza w podstawowe prawa pracownicze.

Przepisy o elastycznym czasie pracy, które weszły w życie już w sierpniu tego roku, powodują, że pracodawca ma możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy aż do 12 miesięcy. Solidarność jest zdania, że takie uwarunkowania prawne są sprzeczne z dyrektywą Unii Europejskiej z 2003 roku w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Dyrektywa wskazuje, że okres rozliczeniowy czasu pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej nie może wynosić więcej niż 4 miesiące. Norma ta obecnie nie jest realizowana w Polsce.

Co prawda, dyrektywa umożliwia wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy, ale tylko do 6 miesięcy i w ściśle określonych przypadkach. Tylko w przypadku wprowadzenia do układu zbiorowego albo do porozumienia zawieranego na szczeblu krajowym, odpowiednich ustaleń, można wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy.

Jeśli Komisja Europejska uzna słuszność argumentów Solidarności, może wydać decyzję zobowiązującą polski rząd do zastosowania się do przepisów europejskich.

Komentarze

  • […] zjawiskiem walczy skutecznie stołeczny Urząd Marszałkowski. Wprowadził on w życie przepisy o ruchomym czasie pracy, na mocy których żąda od swoich urzędników odpracowania wszelkich wyjść na papierosa. Mogą […]

  • […] w praktyce funkcjonują nowe przepisy, dopuszczające możliwość zastosowania przez pracodawców elastycznej organizacji pracy i rozliczania czasu […]

  • […] jest co najmniej niepokojący. Pracownicy nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za przekroczenie normy czasu pracy – dobowej, tygodniowej, a nawet […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.