< Wróć

Dodatkowe dni wolne w 2014 roku

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie oddawania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę spowoduje, że w 2014 roku pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę u polskich przedsiębiorców, będą korzystali z dodatkowych dni wolnych. Otrzymają je za święta przypadające w sobotę -3 maja i 1 listopada.

Już w październiku 2012 roku Trybunał Konstytucyjny wydał korzystny dla pracowników wyrok, dotyczący przepisu Kodeksu Pracy, zgodnie z którym za święto przypadające w dniu wolnym od pracy pracodawcy nie musieli oddawać pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Obecnie, przepis ten jest uznany za niezgodny z konstytucją, a pracownicy mogą domagać się uzyskania dodatkowego dnia wolnego od pracy w takiej sytuacji.

W 2011 roku dodatkowy dzień wolny za święto przypadające np. w sobotę, został zastąpiony wprowadzeniem do polskiego kalendarza wolnego 6 stycznia, w święto Trzech Króli.

W 2013 roku żadne święto nie wypadało w dniu wolnym dla pracowników od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Już jednak w 2014 roku sytuacja ta ulegnie zmianie. W sumie, w przyszłym roku pracownicy będą mieli 13 dni świątecznych wolnych od pracy lub takich, za które można odebrać dzień wolny w innym terminie.

Komentarze

  • […] zwrotu dwóch dni za dni świąteczne przypadające w sobotę przysługuje wszystkim pracownikom, którzy pracują 5 […]

  • […] za dni wolne przeznaczone na opiekę nad dzieckiem został wypłacony zasiłek opiekuńczy, muszą zostać […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.