< Wróć

Rosną ceny w Polsce

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w grudniu 2013 roku inflacja konsumencka wyniosła 0,7% w ujęciu rocznym. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku inflacja była niższa i wynosiła 0,6% rok do roku. Oznacza to nieznaczny wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych w ciągu miesiąca o 0,1%.

Wynik inflacji oszacowanej przez GUS są zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami analityków ankietowanych przez ISBnews. Same Ministerstwo Gospodarki oczekiwało inflacji na poziomie 0,6% rok do roku, takiej samej jak w listopadzie 2013 roku.

Według GUS, inflacja średnioroczna w całym ubiegłym roku wyniosła 0,9%, wobec 3,7% w 2012 roku. Oznacza to, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 roku był najniższy od 10 lat. Największy wpływ na wyniki inflacji średniorocznej miały podwyżki cen żywności o 2,2%, wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych o 3,5% oraz towarów i usług w zakresie rekreacji i kultury – o 2,8%. W tym samym czasie odnotowano znaczny spadek cen odzieży o 5% i obuwia o 4,6%. Mocno w 2013 roku podrożały warzywa o ponad 10%, masło o 4,2% czy owoce o ponad 2%.

Komentarze

  • […] PKO BP, wskazują, że w 2014 roku tempo wzrostu gospodarczego zdecydowanie przyspieszy, podczas gdy inflacja będzie wzrastać umiarkowanie. Należy spodziewać się pobudzenia tendencji wzrostowych na […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.