Newsy

Umowa o dzieło w kpir

22 stycznia 2014

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną. Obecnie to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia. Pracodawcy chętnie z tej opcji korzystają, ponieważ nie wiąże się ona z koniecznością ponoszenia tak dużych nakładów finansowych jak ma to miejsce przy umowach o pracę, nie jest ona poza tym tak wiążąca jak zatrudnienie w tradycyjnej postaci. Dla dziełobiorców pracodawca nie […]

Czytaj więcej...

Pilotaż reformy Urzędów Pracy

22 stycznia 2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza usprawnić działanie Powiatowych Urzędów Pracy w całej Polsce. Obecnie na jednego doradcę w urzędzie przypada kilkaset osób bezrobotnych i fizycznie nie jest on w stanie pomóc w aktywizacji zawodowej wszystkim tym osobom. Sejm pracuje obecnie nad odciążeniem publicznych służb zatrudnienia, które mogłoby się przełożyć na zmniejszenie poziomu bezrobocia.

Czytaj więcej...