< Wróć

Księgowanie odszkodowania od ubezpieczyciela

Ratings forKsięgowanie odszkodowania od ubezpieczyciela

Wymienić można wiele sytuacji, których następstwem jest wypłacenie podatnikowi odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Należy przy tej okazji pamiętać o kilku sprawach. Odszkodowanie trzeba koniecznie wykazać w księdze przychodów i rozchodów – z księgowego punktu widzenia jest ono pozostałym przychodem operacyjnym. W praktyce podatnicy popełniają przy tej okazji wiele błędów.

Koszt naprawy brutto i netto

Podobnie jak np. księgowanie polisy OC/AC, tak samo i księgowanie odszkodowania odbywa się w oparciu o ściśle określone zasady. Bardzo często wypłata ubezpieczenia ma związek z naprawami powypadkowymi – w tym kontekście najważniejszą kwestią jest to w jakiej kwocie jest zwracana przez ubezpieczyciela wartość kosztu naprawy – brutto czy netto. Przeważnie jest to kwota netto. Równie istotne tutaj  jest to czy podatnik jest płatnikiem VAT, czy nie. Jeśli nie, to wartość brutto, która wynika z faktury, wymaga zaksięgowania w całości w KPiR po stronie kosztów – jest to koszt podatkowy. Płatnicy VAT rozliczają ten podatek na zadach ogólnych – z wykorzystaniem rejestru, który jest prowadzony dla potrzeb VAT.

Moment uzyskania odszkodowania

Spore znaczenie ma również to w jakim momencie podatnik otrzymał odszkodowanie. Jeżeli nastąpiło to przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, ale przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za ten rok obrotowy, w którym podatnik poniósł szkodę, wartość odszkodowania najlepiej jest zaliczyć na poczet pozostałych przychodów operacyjnych w korespondencji z pozostałymi rachunkami. Z kolei po zamknięciu ksiąg rachunkowych i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego odszkodowanie powinno zostać rozliczone w korespondencji z pozostałymi rachunkami poprzez konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Nierzadko zdarza się i tak, że szkoda zostaje naprawiona w roku następującym po roku, w którym ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie – w tym przypadku podatnik powinien utworzyć na ten cel specjalną rezerwę i zakwalifikować ją jako pozostały koszt operacyjny w roku wystąpienia szkody.

Skutki w PIT

Kolejną kwestią jaka trzeba mieć na uwadze jest to, iż odszkodowanie jest dla podatnika przychodem, a więc wywiera określone skutki w PIT. Nie wszystkie straty są kosztem uzyskania przychodu. Nie kwalifikują się do nich straty w środkach trwałych, a także w wartościach niematerialnych oraz prawnych, w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. Kosztem podatkowym nie jest np. koszt remontu powypadkowego firmowego auta, na które nie ma wykupionego ubezpieczenia dobrowolnego AC.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.