< Wróć

Księgowanie odszkodowania od ubezpieczyciela

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Wymienić można wiele sytuacji, których następstwem jest wypłacenie podatnikowi odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Należy przy tej okazji pamiętać o kilku sprawach. Odszkodowanie trzeba koniecznie wykazać w księdze przychodów i rozchodów – z księgowego punktu widzenia jest ono pozostałym przychodem operacyjnym. W praktyce podatnicy popełniają przy tej okazji wiele błędów.

Koszt naprawy brutto i netto

Podobnie jak np. księgowanie polisy OC/AC, tak samo i księgowanie odszkodowania odbywa się w oparciu o ściśle określone zasady. Bardzo często wypłata ubezpieczenia ma związek z naprawami powypadkowymi – w tym kontekście najważniejszą kwestią jest to w jakiej kwocie jest zwracana przez ubezpieczyciela wartość kosztu naprawy – brutto czy netto. Przeważnie jest to kwota netto. Równie istotne tutaj  jest to czy podatnik jest płatnikiem VAT, czy nie. Jeśli nie, to wartość brutto, która wynika z faktury, wymaga zaksięgowania w całości w KPiR po stronie kosztów – jest to koszt podatkowy. Płatnicy VAT rozliczają ten podatek na zadach ogólnych – z wykorzystaniem rejestru, który jest prowadzony dla potrzeb VAT.

Moment uzyskania odszkodowania

Spore znaczenie ma również to w jakim momencie podatnik otrzymał odszkodowanie. Jeżeli nastąpiło to przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, ale przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za ten rok obrotowy, w którym podatnik poniósł szkodę, wartość odszkodowania najlepiej jest zaliczyć na poczet pozostałych przychodów operacyjnych w korespondencji z pozostałymi rachunkami. Z kolei po zamknięciu ksiąg rachunkowych i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego odszkodowanie powinno zostać rozliczone w korespondencji z pozostałymi rachunkami poprzez konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Nierzadko zdarza się i tak, że szkoda zostaje naprawiona w roku następującym po roku, w którym ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie – w tym przypadku podatnik powinien utworzyć na ten cel specjalną rezerwę i zakwalifikować ją jako pozostały koszt operacyjny w roku wystąpienia szkody.

Skutki w PIT

Kolejną kwestią jaka trzeba mieć na uwadze jest to, iż odszkodowanie jest dla podatnika przychodem, a więc wywiera określone skutki w PIT. Nie wszystkie straty są kosztem uzyskania przychodu. Nie kwalifikują się do nich straty w środkach trwałych, a także w wartościach niematerialnych oraz prawnych, w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. Kosztem podatkowym nie jest np. koszt remontu powypadkowego firmowego auta, na które nie ma wykupionego ubezpieczenia dobrowolnego AC.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x