< Wróć

Nie dostałem PIT11. Czy muszę rozliczyć dochód w PIT?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Jednym z obowiązków każdego podatnika jest składanie corocznej deklaracji podatkowej. Nie mają przy tym znaczenia takie kwestie jak wysokość dochodów oraz ich źródło – trzeba je w zeznaniu wykazać. Dane te są podawane w oparciu o informację roczną (bądź kilka informacji rocznych, jeśli dochody pochodzą z paru źródeł), którą podatnik otrzymuje od płatnika. Zdarza się jednak, że nie dostanie jej na czas – co wtedy?

Obowiązki płatnika i podatnika

Zasada jest generalnie taka, że odpowiedzialność za prawidłowe wykazanie dochodów w zeznaniu składanym za dany rok podatkowy spoczywa na podatniku, nie zaś na płatniku. Płatnik jest natomiast zobligowany do wręczenia podatnikowi na czas niezbędnej informacji rocznej – musi to zrobić do końca lutego, a więc w bieżącym roku płatnicy mają czas do 28 lutego, aby wręczyć podatnikom informacje za 2013 r. Jeśli tak się nie stanie, podatnik powinien podjąć odpowiednie kroki, mając oczywiście na uwadze fakt, iż termin rozliczenia PIT upływa wraz z końcem kwietnia. Nie złożenie deklaracji w terminie pociąga za sobą konsekwencje. Brak informacji od płatnika nie zwalnia go z tego obowiązku, ale składając zeznanie, powinien dołączyć do niego pismo, w którym informuje skarbówkę o możliwości zaistnienia błędów. Niekiedy podatnik wie dokładnie lub jest w stanie oszacować jaką kwotę powinien wpisać w zeznaniu, np. bazując na rachunkach wystawianych do umowy o dzieło.

Brak informacji rocznej – co robić?

W sytuacji, kiedy płatnik nie wręczył podatnikowi informacji rocznej, pierwszym krokiem jest zatem upewnienie się co do tego, że informacja ta powinna zostać przez płatnika wystawiona – nie w każdym przypadku jest to robione. Należy również dowiedzieć się, co stanowi przyczynę opóźnień. Jeśli to nie przyniesienie pożądanego rezultatu, wtedy zalecane jest wystąpienie ze stosownym żądaniem na piśmie – nie jest to wymóg. Pismo może być dostarczone osobiście lub listem poleconym – w każdym z tych przypadków jego odbiór powinien zostać potwierdzony. Gdyby okazało się, że i te działania na nic się zdały, podatnik o zaistniałych okolicznościach powinien powiadomić urząd skarbowy. W tym celu należy wystosować do fiskusa pismo, w którym znaleźć się muszą m. in. oznaczenie płatnika i – jeśli to możliwe – jego numer NIP.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x