< Wróć

Mało pieniędzy na tworzenie nowych miejsc pracy

Fundusz Pracy gromadzi środki finansowe ze składek z wynagrodzeń pracowników, a następnie przekazuje swoje środki na walkę z bezrobociem. Jak wskazują oficjalne szacunki, FP wyda na bezrobotnych 11,9 mld zł w tym roku, z czego 4 mld zł zostaną przekazane na wypłatę zasiłków, zaś 2,2 mld zł na świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Najwięcej pieniędzy wydane zostanie na aktywną pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy zawodowej – 4,1 mld zł. Niestety, niewiele pozostanie pieniędzy na dotacje przy tworzeniu nowych miejsc pracy, choć to właśnie one mogłyby się przyczynić się do znacznego zredukowania wysokości stopy bezrobocia w poszczególnych województwach.

Więcej środków finansowych jest kierowanych na staże i szkolenia z Funduszu Pracy, niż na inne cele. Dziwi to tym bardziej, że aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, takie jak dofinansowanie nowych miejsc pracy, charakteryzują się najwyższą skutecznością w walce z bezrobociem, ale przeznacza się na nie bardzo mało pieniędzy.

Niestety, kosztowne szkolenia fundowane z FP są często oderwane od potrzeb lokalnych rynków pracy oraz organizowane bez konsultacji z lokalnymi przedsiębiorcami, dlatego też ich ukończenie nie pomoże bynajmniej w znalezieniu nowej pracy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.