< Wróć

Jak naliczać podatek rolny?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Wraz z początkiem 2014 r. weszły w życie przepisy, na mocy których zmieniły się zasady naliczania podatku rolnego. O wprowadzenie tych modyfikacji postulowali sami zainteresowani – czyli rolnicy, ponieważ do tej pory mieli oni niemałe problemy z oszacowaniem wysokości podatku, co utrudniało im planowanie wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Kto jest opodatkowany podatkiem rolnym?

Podatek rolny jest zupełnie innym zobowiązaniem aniżeli np. podatek od dochodów, ponieważ podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku liczba hektarów przeliczeniowych, która jest ustalana w oparciu o powierzchnię, rodzaj oraz klasę użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenie ich do określonego okręgu podatkowego. Obecnie funkcjonują 4 okręgi podatkowe – w ich skład wchodzą gminy oraz miasta, kryterium kwalifikacyjnym do danego okręgu są panujące w nim warunków ekonomiczne, produkcyjne i klimatyczne. Do uiszczania podatku rolnego są zobligowane osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne – również i spółki, które nie posiadają osobowości prawnej i są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz – na pewnych warunkach – posiadaczami gruntów będących własnością Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany zasad naliczania podatku rolnego

Do tej pory wysokość podatku rolnego była obliczana w oparciu o średnią ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z punktu widzenia rolników nie było to zbyt korzystne, ponieważ tak krótki okres porównawczy cen jakim były 3 kwartały powodował powstawanie sporych różnic i wahań w zakresie wysokości podatków. Po zmianie przepisów natomiast podatek obliczany jest według ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta jest ustalana na podstawie komunikatu prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim. Podatek rolny wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintali 1 ha przeliczeniowego gruntów w przypadku gospodarstw rolnych oraz równowartość pieniężną 5 kwintali żyta od 1 ha gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

6
0
Would love your thoughts, please comment.x