< Wróć

Jak rozliczyć handel walutą?

Słaby kurs złotego to dla wielu osób – zarówno fizycznych, jak i prowadzących działalność gospodarczą – znakomita sposobność ku temu, by zarobić dodatkowe pieniądze. Na dolarach czy euro zakupionych po niższym kursie można sporo zyskać. Trzeba jednak pamiętać o wynikających z tego obowiązkach wobec urzędu skarbowego.

Obowiązki wobec skarbówki

Wszelakie transakcje oraz rozliczenia w walucie obcej rządzą się swoimi prawami – obowiązują w tym zakresie zasady, których należy przestrzegać. Bez względu zatem na to czy handel walutami przynosi zyski, czy też straty, powinnością podatnika jest wykazanie ich przed fiskusem. Dochody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Trzeba je uwzględnić – podobnie zresztą jak i poniesione straty – w corocznej deklaracji podatkowej. Przychody uzyskane z handlu walutami przez osoby, które nie zawierają tego typu transakcji w ramach działalności gospodarczej są kwalifikowane jako przychody z innych źródeł – podatek z tego tytułu (o ile okaże się, że trzeba go dopłacić) należy uiścić do końca kwietnia roku podatkowego następującego po roku, w których dokonano transakcji walutowej.

Sposób opodatkowania

Jeśli chodzi o sposób opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu transakcji walutowych, kluczowy jest sposób realizowania tego typu transakcji. Gdy mają one charakter okazjonalny, wówczas skarbówka zalicza je do przychodów z innych źródeł, które to są opodatkowane wedle skali podatkowej. Niemniej jednak handel walutami równie dobrze może nosić znamiona prowadzenia działalności gospodarczej – o tym decyduje częstotliwość i systematyczność transakcji. Jeżeli fiskus uzna, że jest to pozarolnicza działalność gospodarcza, wtedy przychody są opodatkowane podatkiem liniowym bądź według skali podatkowej – w zależności od tego, którą z tych opcji wybierze podatnik. W takich okolicznościach musi się on też liczyć z konsekwencjami wynikających z prowadzenia nie zarejestrowanej działalności gospodarczej – tym poważniejszymi, że w przypadku handlu walutami w rachubę wchodzi regulowana działalność kantorowa.

Z obowiązku rozliczania się z fiskusem osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej jest zwolniona jedynie wówczas, kiedy zakupioną w kantorze walutę przeznacza na spłatę kredytu w banku wyrażonego w walucie obcej. Co się natomiast tyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, to w ich przypadku przepisy jasno regulują kwestie dotyczące uzyskiwania korzyści majątkowych z tytułu różnic kursowych – przychód jest rozliczany w ramach działalności.

Komentarze

  • kajabaski pisze:

    Co najlepsze – to nie jest do końca pewne. Równie dobrze fiskus może ścigać za brak płaconych zaliczek, w PL nic nie jest do końca oczywiste. Moja rada jest stosunkowo prosta – wystarczy założyć spółkę w UK, w Polsce przedstawicielstwo, i wszystko idzie w odpowiednim kierunku. To schemat Pawła Kurnika. W ten sposób legalnie uzyskujecie dostęp do 47k kwoty wolnej, 180k dywidendy zwolnionej z podatku i dwa razy niższego ZUS. O świadczeniach z tego wynikających nawet nie wspominam 😉

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.