< Wróć

Polscy eksporterzy odwracają się od Ukrainy i Rosji

Niepokój i działania zbrojne na Ukrainie oraz interwencja Rosji na Krymie spowodowały, że polscy eksporterzy zaczęli poszukiwać nowych rynków zbytu na swoje towary, które dotychczas były wysyłane na Wschód. Pomaga w tym minister gospodarki, Janusz Piechociński.

Interesy z Rosją i Ukrainą w dzisiejszym układzie politycznym stają się dla polskich przedsiębiorców coraz bardziej ryzykowne. Do Rosji i na Ukrainę Polacy sprzedawali przede wszystkim produkty przemysłu elektromaszynowego, chemicznego oraz surowce rolne czy żywność przetworzoną. Poziom eksportu na Wschód tylko w ubiegłym roku do tych dwóch krajów wyniósł ponad 50 mld zł.

Ryzykowna współpraca ze wschodnimi partnerami wymusiła na polskich eksporterach konieczność poszukiwania innych rynków zbytu. Polska nie współpracuje lub współpracuje na razie w bardzo małym wymiarze z krajami Ameryki Łacińskiej czy Afryki. Być może właśnie teraz jest najlepszy czas na ofensywę eksportową w takie regiony świata z polskimi produktami.

Kolejne misje gospodarcze podejmowane przez polskich dyplomatów i środowiska przedsiębiorców mogą w tym względzie przynieść oczekiwane rezultaty.

Komentarze

  • […] napięć politycznych, Rosja i Ukraina są dla naszego kraju naturalnym rynkiem zbytu, dlatego należy utrzymywać pozycję osiągniętą […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.