< Wróć

Czym jest pozwolenie środowiskowe?

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Pozwolenia zintegrowane funkcjonują w Unii Europejskiej od 1996 r., w Polsce natomiast od 2001 r. Zastąpiły one cząstkowe pozwolenia środowiskowe – w ich ramach mieszczą się wszystkie oddziaływania na środowisko, które wcześniej wchodziły w zakres cząstkowych zezwoleń.

Obowiązki firm w zakresie ochrony środowiska

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej wiąże się m. in. z koniecznością uiszczania rozmaitych podatków i publicznych danin  – takich jak np. opłaty środowiskowe ponoszone z tytułu korzystania ze środowiska. Pozwolenia zintegrowane również mają związek z ochroną środowiska. Do ich pozyskiwania są zobligowane te firmy, które na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności wymagają instalacji przemysłowych. Tyczy się to zatem firm funkcjonujących m. in. w branży chemicznej, energetycznej czy hutniczej. Pozwolenie zintegrowane jest niezbędne wszędzie tam, gdzie w rachubę wchodzi wytwarzanie odpadów, emitowanie hałasu czy wprowadzanie do atmosfery pyłów oraz gazów.

Jak uzyskać pozwolenie?

Pozwolenie zintegrowane to specyficzny rodzaj licencji wydawanej w formie decyzji administracyjnej. Poszczególne instalacje, na które jest ono wymagane są wymienione w specjalnym rozporządzeniu ministra środowiska. Istnieje możliwość uzyskania zezwolenia dla instalacji, która nie jest wymieniona we wspomnianym rozporządzeniu, o ile znajduje się ona na terenie tej samej firmy, która dysponuje instalacjami wymienionymi w rozporządzeniu. W celu przyznania pozwolenia należy złożyć w starostwie wniosek. Jego rozpatrzenie trwa ok. 6 miesięcy. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Jej wysokość nie jest jednakowa dla wszystkich firm, ponieważ determinującym ją czynnikiem jest maksymalna wydajność produkcyjna danej firmy. Niemniej jednak opłata rejestracyjna nie może być wyższa niż 3 tys. euro. Pozwolenie zintegrowane jest wydawane na czas określony – maksymalnie wynieść on może 10 lat. Co najmniej raz na 5 lat starostwo przeprowadza analizę wydanego przez siebie pozwolenia.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.