< Wróć

Bez składek na FP przez rok

Przedsiębiorcy zatrudniając pracowników biorą na siebie obowiązek regulowania wielu składek i zaliczek podatkowych. Między innymi opłacają składki na Fundusz Pracy. Niemniej, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny proponuje, aby niektórzy pracodawcy byli zwolnieni z tego obowiązku przez pierwsze 12 miesięcy zatrudniania pracowników.

Taka ulga miałaby dotyczyć pracodawców oraz innych jednostek organizacyjnych zatrudniających na podstawie umów o pracę skierowanych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Mieli by oni prawo nie płacić przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, składek na Fundusz Pracy.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny ma nadzieję, że zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, zachęcą pracodawców do zatrudniania młodych osób w ich firmach i jednocześnie przyczynią się do redukcji stopy bezrobocia wśród osób poniżej 30 roku życia.

Młodzi pracownicy na mocy planowanych zmian ustawowych mają mieć możliwość korzystania ponadto z bonów szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych, na zasiedlenie, czy refundacji składek na ubezpieczenia społeczne przy podejmowaniu swojej pierwszej pracy po zarejestrowaniu się jako osoby bezrobotne.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.