< Wróć

Bez składek na FP przez rok

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Przedsiębiorcy zatrudniając pracowników biorą na siebie obowiązek regulowania wielu składek i zaliczek podatkowych. Między innymi opłacają składki na Fundusz Pracy. Niemniej, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny proponuje, aby niektórzy pracodawcy byli zwolnieni z tego obowiązku przez pierwsze 12 miesięcy zatrudniania pracowników.

Taka ulga miałaby dotyczyć pracodawców oraz innych jednostek organizacyjnych zatrudniających na podstawie umów o pracę skierowanych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Mieli by oni prawo nie płacić przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, składek na Fundusz Pracy.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny ma nadzieję, że zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, zachęcą pracodawców do zatrudniania młodych osób w ich firmach i jednocześnie przyczynią się do redukcji stopy bezrobocia wśród osób poniżej 30 roku życia.

Młodzi pracownicy na mocy planowanych zmian ustawowych mają mieć możliwość korzystania ponadto z bonów szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych, na zasiedlenie, czy refundacji składek na ubezpieczenia społeczne przy podejmowaniu swojej pierwszej pracy po zarejestrowaniu się jako osoby bezrobotne.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.