< Wróć

Umiarkowany optymizm rynku pracy

W ciągu najbliższych trzech miesięcy możemy spodziewać się w Polsce redukcji głównej stopy bezrobocia rejestrowanego, które obecnie wynosi aż 14%. Barometr Manpower Perspektywy Zatrudnienia wskazuje, że wkrótce przede wszystkim małe i średnie firmy zaczną zatrudniać pracowników. Niestety, często nie będą to angaże pracowników na podstawie umowy o pracę, ale umów cywilnoprawnych.

Raport ManpowerGroup przeprowadzany co kwartał od ponad 50 lat w 40 krajach świata, w Polsce publikowany jest od II kwartału 2008. Opracowuje się go na podstawie wywiadów indywidualnych z ponad 65 tys. pracodawców, a w Polsce badanie jest przeprowadzane na próbie 750 pracodawców.

Obecny raport pokazuje, że pracodawcy w Polsce wykazują się umiarkowanym optymizmem, jeśli chodzi o plany zwiększania zatrudnienia w II kwartale tego roku. Zwiększenie całkowitego zatrudnienia planowane jest przez 15% przebadanych firm, a tylko 7% planuje zwolnienia. W większości przypadku zatrudnienie w kolejnym kwartale w przedsiębiorstwach w Polsce pozostanie na niezmienionym poziomie. Jak twierdzi ManpowerGroup, to najlepsze prognozy dla Polski od przeszło dwóch lat.

Największe szanse na zatrudnienie mają pracownicy sektora transportowego, logistycznego i komunikacyjnego, czy produkcji przemysłowej, rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Zwolnienia planowane są w sektorze przemysłu wydobywczego czy energetyki, gazownictwa i wodociągów.

Komentarze

  • […] 502,4 tys. nowych miejsc pracy w Polsce w 2013 roku może napawać optymizmem, który burzy niestety liczba likwidowanych etatów. Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.