< Wróć

Jak wystawić fakturę zbiorczą?

Jeszcze w 2013 r. przedsiębiorca miał prawo do wystawienia faktury zbiorczej dokumentującej kilka transakcji, które w ciągu miesiąca zostały zawarte z tym samym kontrahentem. Od 1 stycznia 2014 r. zaczęły obwiązywać znowelizowane przepisy o podatku towarów i usług – warto zatem wiedzieć w jaki sposób została potraktowana w nich kwestia wystawiania faktur zbiorczych.

Zmiany w fakturowaniu

Generalnie rzecz biorąc, zasady wystawiania faktur w 2014 r. uległy wielu zmianom. Swoim zakresem objęły one również wspomniane powyżej zagadnienie. Tak więc od 1 stycznia br. nie funkcjonują już faktury zbiorcze. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że w ten sposób przedsiębiorcy stracili możliwość wystawiania jednej faktury podsumowujące wszystkie transakcje zawarte z tym samym kontrahentem w ciągu jednego miesiąca. Taka opcja w dalszym ciągu istnieje, aczkolwiek została ona unormowana w inny sposób.

Co zamiast faktury zbiorczej?

Pomimo tego, iż nazwa „faktura zbiorcza” nie pada w przepisach wprost, podatnik może wystawić jedną fakturę obejmującą kilka transakcji, które miały miejsce w jednym miesiącu i dotyczyły tego samego kontrahenta – faktura ta spełnia rolę dotychczasowej faktury zbiorczej. Na jej wystawienie przedsiębiorca ma czas do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do zrealizowania transakcji. Przy tej sposobności pojawia się jednak bardzo ważna dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego. Wydłużenie terminu wystawienia faktury nie przekłada się na przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego – powstaje on zatem z chwilą, gdy usługa została wykonana bądź gdy towar został dostarczony.

Oczywiście, udokumentowanie paru transakcji jedną fakturą nie jest obligatoryjne. Równie dobrze można dla każdej z transakcji wystawić odrębną fakturę – obowiązuje przy tym taki sam termin jak wspomniany powyżej, czyli do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do zrealizowania transakcji.

Komentarze

  • kajabaski pisze:

    Zobaczyłem listę innych tekstów pod artykułem i się z lekka zdziwiłem. Działam od 2 lat w UK. Mam w Polsce przedstawicielstwo, a w UK spółkę, przy czym fizycznie cały czas pracuję w Polsce. Jakie różnice? Przede wszystkim tam mam 47 tysięcy zwolnione z podatku dochodowego, dochodzi 180 tysięcy dywidendy zwolnione z podatku, a ZUS płacę dwa razy niższy. Co najlepsze – działając według tego schematu http://dezi.pl/?jak-nie-placic-zus,10 w sumie oszczędza się rocznie około 15 tysięcy, a przecież wszystko jest zgodne z prawem Unii!

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.