< Wróć

Dla kogo VAT od 1 kwietnia?

Ratings forDla kogo VAT od 1 kwietnia?

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, od 1 kwietnia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odliczania tego podatku od nabycia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w celach służbowych lub prywatno-służbowych. Ile będzie można odliczyć podatku VAT kupując samochód na firmę?

Zasadniczo, w przypadku wydatków związanych z pojazdami wspominanymi powyżej, kwotę podatku naliczonego ma stanowić 50% kwoty podatku wynikającej z faktury zakupu. Wydatki te to nie tylko nabycie pojazdów, ale i części do nich, czy nabycie materiałów eksploatacyjnych – paliwa, oleju napędowego czy gazu oraz usług naprawczych i konserwacyjnych. Prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa zacznie obowiązywać dopiero w lipcu 2015 roku i będzie dotyczyło wyłącznie paliw wykorzystywanych w samochodach osobowych lub innych, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba siedzeń łącznie z siedzeniem kierowcy nie przekracza w zależności od ładowności pojazdu – 1, 2 lub 3 miejsca.

Pełne odliczenie VAT będzie obowiązywało wyłącznie w przypadku nabywania lub eksploatacji samochodów wykorzystywanych tylko do prowadzenia działalności gospodarczej, ale przedsiębiorca będzie musiał spełnić przy tym dodatkowe warunki, m.in. będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Komentarze

  • […] Tylko w ciągu 3 miesięcy tego roku inspektorzy kontroli skarbowej przeprowadzili 1400 działań kontrolnych w polskich firmach. Podczas swoich pracy inspektorzy wykryli wyłudzenia w VAT, 36 tys. fikcyjnych faktur na kwotę 5,7 mld zł, czy inne przestępstwa podatkowe. Rośnie z roku na rok wartość wyłudzeń VAT. […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.